Like & Share
Vote server

Ranking report

Subject : จัดอันดับเซิฟเวอร์
รูปกิลด์
ยึดครองปราสาท
กิลด์
หัวหน้ากิลด์
Neuschwanstein
TL`
style`
Wuerzburg
TL`
style`
Hohenschwangau
TL`
style`
Nuenberg
TL`
style`
ลำดับ
ไอดี
แต้ม
1
XXXHYPER-DIG-SERVIXX
4076550
2
1133XX
112360
3
SKYSHXX
72790
4
GAPZA11XX
72470
5
CHOMPHOP19XX
46120
6
KANTAWAT1XX
14090
7
SUPERBXX
9760
8
JIPPI19XX
9420
9
TAMMEE04XX
8480
10
SAHAMUDDIXX
5930
11
IICE53XX
5900
12
KISSAXX
5000
13
MKTZ14XX
4580
14
LOVEMANATXX
4440
15
SOMPIS0XX
4420
16
SUPERONEZ1XX
4340
17
UHIMITXX
3720
18
PATTITXX
3420
19
AOBPERMXX
3140
20
SA1234XX
2970
21
BLADZEEV19XX
2840
22
WINTERXX
2270
23
HELPMXX
2090
24
BANKLOVE2XX
1700
25
DEXNAROK20XX
1560
26
DOMINATIXX
1510
27
GOF1159XX
1410
28
COOOLBIXX
1240
29
NOMOREXX
1060
30
WESTERN20XX
980
31
XNHF11XX
940
32
NONGFAMNAKXX
820
33
BLACKPIPERXX
820
34
FLUKZAXX
760
35
PIMOLXX
700
36
CMN1020XX
640
37
MOMO111XX
630
38
ZADPALXX
630
39
SILKSILKXX
520
40
DEVILFOXX
520
41
TERNG00XX
510
42
SUKSAWATXX
490
43
TITLE15XX
470
44
MYZAXX
460
45
BABYBOOMXX
410
46
OATBXX
400
47
ZONESPEXX
380
48
DOL253525XX
300
49
ECAFE25XX
260
50
MOUSEBAXX
260
51
AEKZABA1XX
260
52
SAHARAT2XX
220
53
IAKEDANXX
210
54
TONGBOXX
190
55
POKEMONAXX
190
56
BABEZXXX
180
57
YOURFOXX
180
58
BINLAP0XX
170
59
BANKBALL12XX
160
60
POLOP11XX
160
61
GUOATNASAXX
150
62
MATNOW25XX
140
63
SLONXX
140
64
HELLOSIDNXX
130
65
TINGYOXX
130
66
TOMTXX
130
67
MILCXX
130
68
LASTBULXX
120
69
ARABICAXX
120
70
SIRZXX
110
71
GETTZXX
100
72
TAOZHAXX
100
73
SORANUXX
100
74
NOOBETESXX
100
75
SAIKXX
100
76
PLAZAZEXX
90
77
PSSPXX
60
78
KENZA0XX
60
79
DEADVALLXX
60
80
KVY1XX
60
81
GOFZA000XX
50
82
NAWAPON3XX
50
83
2695998XX
50
84
BANKKOK1XX
50
85
AKKARAWIT0XX
50
86
PRETTYL3XX
50
87
PENGUIXX
40
88
INUTSIXX
30
89
TOMALLUYUDXX
30
90
IDBDZXX
30
91
MANASA11XX
30
92
NESTAXX
30
93
METALHAXX
30
94
MIRUMOOXX
20
95
SUMMERNIGXX
20
96
TAROMANTIC1XX
20
97
SOMKIT25XX
20
98
NOCTIS2RIXX
20
99
MONSTERFRAXX
20
100
SAUCXX
20
101
08100200XX
20
102
AS213451XX
20
103
ALFHEIM11XX
20
104
ANURXX
10
105
BIGBOYCLXX
10
106
HIFI96XX
10
107
TUYTOPXX
10
108
PONIKZA1XX
10
109
QUEZEE0XX
10
110
DEMOXX
10
111
TAROMANTIC1XX
10
112
NONTAKOXX
10
113
TUAYZAXX
10
114
ARMSMALXX
10
115
MONEYMONEXX
10
116
K4NEPAXX
10
117
NICK25XX
10
118
KAMPANATXX
10
119
TOMMTOXX
10
120
LOSOTUXX
10
121
TESTDIGXX
0
122
JANJAONXX
0
123
NEWBXX
0
124
BENIAXXX
0
125
TANGSXX
0
126
BOYZAXX
0
127
NAMEKENZXX
0
128
FRANKTXX
0
129
SAKZA10XX
0
130
KWANNARXX
0
131
YCDAXX
0
132
PHATTARAPXX
0
133
XKOREIXX
0
134
BANK77XX
0
135
OATEAZXX
0
136
NANNY11XX
0
137
DOMNAZXX
0
138
JAMESXX
0
139
KK007XX
0
140
TONKXX
0
141
NEWBABABA5XX
0
142
THEMIZXX
0
143
TN001181XX
0
144
AEJUNGZXX
0
145
TEERATHONXX
0
146
NUPAI1XX
0
147
MOSSMAXX
0
148
KRUNOOXX
0
149
SAWEXX
0
150
SIRPEAXX
0
151
TOON19XX
0
152
TOON25XX
0
153
ZUZCOXX
0
154
SUNANTASUXX
0
155
SWODMASTERXX
0
156
CHALIZZAXX
0
157
SUSNIDXX
0
158
XNEARLYGOXX
0
159
RAPEEPAT6XX
0
160
SVOAGAT1XX
0
161
WILDANIMXX
0
162
D307XX
0
163
GREAT218XX
0
164
RBXGXX
0
165
OPFNOPCX15XX
0
166
IMPOSTBXX
0
167
VERSUSFXX
0
168
BIGMONMONXX
0
169
BAS253XX
0
170
SEARXX
0
171
QWEASDXX
0
172
JOYKLINXX
0
173
NOGOD1XX
0
174
NAMWRXX
0
175
TIM25XX
0
176
TONZA561XX
0
177
09173833XX
0
178
49103100XX
0
179
FIDOXX
0
180
MISTERGOXX
0
181
NATTAXX
0
182
XXXX11XX
0
183
BLINXX
0
184
NUKUNGBKXX
0
185
TLTAXX
0
186
VASELIXX
0
187
SORASAXX
0
188
RDSECA0XX
0
189
POBPLAXX
0
190
LIZYSXX
0
191
DIOT9XX
0
192
HEROBASXX
0
193
PRAYUT19XX
0
194
ALFHEIM2XX
0
195
OATTO0XX
0
196
SEASOXX
0
197
GOOLZXX
0
198
RTAFXX
0
199
PRAZACLXX
0
200
MAINISUXX
0
201
PATOSOXX
0
202
KHUNLUXX
0
203
JOENIYIZXX
0
204
IMALTRAMANKXX
0
205
SODASUXX
0
206
ZABOTUXX
0
207
WINZXX
0
208
BOM200XX
0
209
14725XX
0
210
SADBALXX
0
211
POPOZA12XX
0
212
JACKMINI0XX
0
213
KTMGAMEGXX
0
214
QWERXX
0
215
MAXKOXX
0
216
AXIOMBAXX
0
217
NOYKUNGXX
0
218
TAWANMONYAXX
0
219
MOSZAXX
0
220
COCOEARXX
0
221
MONGKON12XX
0
222
LAMZA0XX
0
223
PNUTXX
0
224
DRINKSATHXX
0
225
SOUJIXX
0
226
AOFAXX
0
227
STEP55XX
0
228
CAPSULXX
0
229
YAMKYKIXX
0
230
ARMNOY11XX
0
231
ALFROUNDERXX
0
232
BOOK20XX
0
233
LOLTUXX
0
234
D269XX
0
235
BIKKD1XX
0
236
BOZABXX
0
237
MABIXX
0
238
KANTAMJXX
0
239
DARK421XX
0
240
KANTAMJAXX
0
241
OOONXX
0
242
NICESOODLOXX
0
243
SUSMAYXX
0
244
ALEXXX
0
245
MINTJUNGZXX
0
246
KENGZARXX
0
247
BEEZAJXX
0
248
BALLZAXX
0
249
JARLOWRIDXX
0
250
BIGBASS100XX
0
251
VANPRONGXX
0
252
CHOPMIXX
0
253
GOODBXX
0
254
POINTNAJAXX
0
255
JAMCUPXX
0
256
GUYZA25XX
0
257
IMSAXX
0
258
RONBOUAXX
0
259
KENGZALOVEZAXX
0
260
SYSTEMOKXX
0
261
PANONJRXX
0
262
TEERAPONXX
0
263
THEDAY1XX
0
264
BRIGHTSXX
0
265
FACESYXX
0
266
CHOMPOOSIRXX
0
267
SOMPORNXX
0
268
DAMXXX
0
269
BUNOZAXX
0
270
PAPAZALXX
0
271
ZANGETSUXX
0
272
NEWEYXX
0
273
GURUKONDEXX
0
274
MANATBOE2XX
0
275
NESSEYXX
0
276
YOUZAM2XX
0
277
TYTYXX
0
278
PONZAXX
0
279
SUPERKOXX
0
280
INLOVELUXX
0
281
JIDRAGOONXX
0
282
IAMOIWXX
0
283
SSSS25XX
0
284
NESSEYXX
0
285
COMMXX
0
286
CHAMPC1XX
0
287
BABYSHARK24XX
0
288
FANGTEXX
0
289
XCHOXX
0
290
PHUM0XX
0
291
่JOMANXX
0
292
THANKLEXX
0
293
MYAOXX
0
294
NEODARKXX
0
295
CLASSXX
0
296
TORFEVERXX
0
297
FRNZTALOMLXX
0
298
TODDAXX
0
299
TOOMTUM0XX
0
300
SOMNAXX
0
301
RAGTAXX
0
302
KOKO110XX
0
303
MASAKULXX
0
304
GUBEXX
0
305
PAKAWATZAXX
0
306
ARMAON1XX
0
307
TOYO8877XX
0
308
BAKERYPUXX
0
309
ONEDAYONXX
0
310
MEEKODXX
0
311
NOOMZAAXX
0
312
KINGZA0XX
0
313
KPIECE11XX
0
314
GEEKYZXX
0
315
CUBBIGXX
0
316
GOLDRAMPAGXX
0
317
YURIN3XX
0
318
ALCOHOLRIXX
0
319
NOOMZAXX
0
320
LASTTAXX
0
321
ALLUYUDXX
0
322
NOMODEFORWXX
0
323
PRITEKUNGXX
0
324
BANKHARDE7XX
0
325
THEONETAXX
0
326
ASDK0XX
0
327
GALILEOXX
0
328
DEE08XX
0
329
GOLFLOVE0XX
0
330
CHUBBIIXX
0
331
NEONXX
0
332
EVANGEILNEXX
0
333
MUGKXX
0
334
TSINTHARAMXX
0
335
DEW0943645XX
0
336
MAJETTXX
0
337
FINALGAXX
0
338
AS1021729XX
0
339
CANGARXX
0
340
ZXCASDQWE11XX
0
341
NOYUTTAPICHXX
0
342
PERZIXX
0
343
BEER1XX
0
344
NONGJOEY55XX
0
345
AOZA0XX
0
346
MALEROXX
0
347
MINTMBAXX
0
348
RAYMONDXX
0
349
FEEDBAXX
0
350
GOLDRAMPAGXX
0
351
THITITUCHXX
0
352
APMZAXX
0
353
ARTZYXX
0
354
GADORJUXX
0
355
JOKERA0XX
0
356
WANTAWANXX
0
357
AIYPXX
0
358
ZENRANDXX
0
359
ARIDTOTLXX
0
360
CHAIYOZXX
0
361
SIMONKING7890XX
0
362
OFFLOVEMXX
0
363
TYTYTYXX
0
364
ROMEOZAXX
0
365
RECOBAXX
0
366
PONDKUBBXX
0
367
BOOK19XX
0
368
ROTAXX
0
369
OKER25XX
0
370
GSRMSRUT19XX
0
371
COMPGAMXX
0
372
BIO0XX
0
373
BOOKXX
0
374
SOLOCKXX
0
375
SUNSUNSXX
0
376
BANKSOD4XX
0
377
KISSMEE1XX
0
378
AESEEDZXX
0
379
ABCHONXX
0
380
GHOSTXX
0
381
XSHOWSTXX
0
382
MONKKONZXX
0
383
AXQUAXX
0
384
OUSOUS1XX
0
385
1742XX
0
386
KILLERCLOWXX
0
387
VERBALOXX
0
388
LEAF25XX
0
389
PAOPXX
0
390
SUPERPOXX
0
391
ROPAAXX
0
392
BABYXZAA9XX
0
393
SUPERMOXX
0
394
WIZARXX
0
395
LLICEKUNGXX
0
396
SEASONEXX
0
397
FLUK1593XX
0
398
NAMZAZA19XX
0
399
KUKUMAN0XX
0
400
MUSICMXX
0
401
TOPJUBXX
0
402
PIWPIWNXX
0
403
CRAZYSXX
0
404
TONMOOTTXX
0
405
BBEENNXX
0
406
NARUEPHAT0XX
0
407
SHADOW5XX
0
408
MPLUS00XX
0
409
KAMCHAI123XX
0
410
HOHOLI0XX
0
411
TUNZKYRXX
0
412
VALKYRIEJAXX
0
413
THEVEPLXX
0
414
KLAAHAA11XX
0
415
SORNCLXX
0
416
PARACETAMXX
0
417
GUMAIKENG1XX
0
418
POND29595XX
0
419
ICE200XX
0
420
HNONGXX
0
421
HEROSKYPIGXX
0
422
NAMEIOXX
0
423
GUTAXX
0
424
HARAZEXX
0
425
TIGERNEUXX
0
426
NEKODEXX
0
427
KUNOBOXX
0
428
POPAPON9XX
0
429
1EXCALIBXX
0
430
FUWAFUWATIMXX
0
431
SANINWXX
0
432
CHAIYAPIWZAXX
0
433
NOPGRAVIXX
0
434
Q7A4Z1XX
0
435
LEE25XX
0
436
SITTIPOXX
0
437
SCOTTYXX
0
438
AMSKYXX
0
439
BLUESONGKWXX
0
440
BIGOOYXX
0
441
BIGOOYXX
0
442
WATERRXX
0
443
CINIXX
0
444
AKECAMOXX
0
445
NARUTO9TAXX
0
446
ZIXZORAXX
0
447
TUM87XX
0
448
QWERTYUIXX
0
449
EXAOXX
0
450
WORAWUTTXX
0
451
THEKINGLLAZA0XX
0
452
ZAAAAAXX
0
453
DONG73XX
0
454
TRASATXX
0
455
ONEPICEZAXX
0
456
BAMEOXX
0
457
IPAYAYXX
0
458
08110189XX
0
459
KAPOOXX
0
460
TANZAMK0XX
0
461
NONEXX
0
462
NOOMADISXX
0
463
ATOMKAKVXX
0
464
STORYXX
0
465
OSKARISHXX
0
ลำดับ
ไอดี
แต้ม
ลำดับ
ชื่อตัวละคร
แต้ม
1
-!นางตัวแสบ!-
395
2
`MidOri
366
3
Victoria|`v
189
4
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
186
5
Missiskiss`
177
6
เขีEuไข
164
7
GoDLovez
149
8
Kanel
103
9
เสือม่อนแห่งลุ่มน้ำเมา
99
10
`๐โม๊ะหอมจัง๐
96
11
10.00%
77
12
Nongice01
75
13
jายๆๆๆสบายๆๆๆ
63
14
Magician.
56
15
SalamandeRzTH
56
16
I‘Phone•X’
55
17
•!ยส�สด’—
52
18
–žMr.Smile`Dental`
50
19
แหม่มๆจ้า
49
20
D!v!S!ON
49
21
เด็กเวน
42
22
––‘Romance––
38
23
llliiilllliiiiilllll
35
24
RAMZES666`
34
25
*..Maya..*
31
26
~๐~ShiNoMaRi~๐~
29
27
OFF`WH!TE,.*
28
28
~~๐ShiNoMaRu๐~~
24
29
oCREAMMYo
24
30
•!ยส�!ข้๑๏’—
22
31
Medb`
22
32
Assassin
21
33
Angelo`
21
34
เสือน้อยซอยขนหลุด
20
35
ทำนน
20
36
–“Scarlet•Witch”–
20
37
NAIPOL
20
38
Emerson`
19
39
loPROol
14
40
~๐๐ShiNoMaRu๐๐~
14
41
เจ็บจนพอ
13
42
เจ็บดิสัส`
13
43
•!ยส�!ข้๓๏’—
13
44
~GALAXY~
12
45
ฆ่า`llต่บoส
12
46
OFF`WH!TE.,*
12
47
10-1ได้นะ
11
48
เยสโด้`
10
49
๐~ShiNoMaRu~๐
9
50
Unlimited
8
51
หัวทิ่มไปดิ`
8
52
BiXz
6
53
GoDLoverz
5
54
Exll
5
55
++Smilingly++
4
56
๐Sam|`
4
57
DakHia
3
58
Nicha
3
59
~*มืoสอoJ
2
60
ขอซอยแหน่
2
61
lขียuไข
1
62
๐_ไปค่ะพี่สุชาติ--+
1
63
sjkuksee.
1
64
สวัสดีผมชื่อเอ.*
1
65
Clash
1
66
Cricket
1
67
~๐~ShiNoBi~๐~
1
68
/./-:-EasY-:-/./
1
69
wIZARD
0
70
Iคโร๋ะ๘๙๘นักล่าซาตาล๘๙
0
71
เพชฌฆาตดาวโจร
0
72
“•I2emOve—+
0
73
Iจ้าชาEกบIคโร๋ะ๙๘๙๘๙๘๙๙
0
74
-:-!|NewType|!-:-
0
75
<>
0
76
Vellfire.
0
77
dave
0
78
Warlock
0
79
—`•ปู่จ๋าน•
0
80
—`•ย่าจ๋าน•
0
81
แม่มดน้อยโดเรมี
0
82
mamamama
0
83
ZinX
0
84
Ze•ko~m
0
85
ลูกศิษย์หลวงปู่เค็ม
0
86
CD1080
0
87
ƒ“�พรานอ๊อด”•–—˜™š—
0
88
ไม่สนิท!!!อย่าทำเสี่ยว
0
89
98998
0
90
นาEIIUJค์สาEควัu
0
91
UnLike
0
92
เยสเข้`
0
93
boatnagoya
0
94
YuGo
0
95
oymp
0
96
อย่าทามนู๋นะนะ
0
97
หวานเย็น
0
98
-Chalaluu-
0
99
4545
0
100
Dominant
0
101
ooPLAYOFFoo
0
102
Vuมปุeฝ้าe
0
103
กินไม่หยุด
0
104
มันแรงโทดทีนะ`
0
105
M.V.P
0
106
BlUEHawa!!
0
107
`a|oHa~*
0
108
VIXOL`
0
109
~NO~
0
110
อุซป
0
111
<๑UK๑•->
0
112
ประยุดไงจะใครล่ะ
0
113
OK28
0
114
HJY:001
0
115
-:-Easy-:-
0
116
HUY:003
0
117
>
0
118
~K~N~
0
119
สุกี้
0
120
ห่าจิก
0
121
พาเดินดำเนินรัก
0
122
กาน่า
0
123
KanaJo
0
124
ZIPPOC
0
125
nnnnnnnnnn
0
126
FlutTeR`
0
127
อย่าแกล้งน้อง
0
128
monster
0
129
ในเกมมึงเก่งจัง555
0
130
Miul2a
0
131
ข้องนะ
0
132
นางเเบิร์ด
0
133
**-**
0
134
---..---
0
135
-‘๏’-หaOน-‘๏’-
0
136
Magical
0
137
POpo
0
138
JeTSaBoHo
0
139
Kevin`
0
140
Tn4z
0
141
-Msleep-
0
142
l3al3y
0
143
•Nomc•
0
144
l3al3y-l3a
0
145
.จิ๋ม
0
146
OMG-MaGodD
0
147
Maya`
0
148
DieHeal2t
0
149
chapper
0
150
promai2499
0
151
.จู๋
0
152
ZzbankzZ
0
153
SobankoS
0
154
MICKEYz
0
155
33ZooM33
0
156
aMGolFz
0
157
-Mystogan-
0
158
promaiza
0
159
Freya
0
160
คuใจบๅป
0
161
AssBeen
0
162
๐ไร้พ่าย๐
0
163
~`แอปเปิ้ล-สีแดง
0
164
สงสัยถามน๊ะ
0
165
{Ls}เจี๊ยวหวาน
0
166
SNBarm
0
167
MJHL88
0
168
lEiiOs
0
169
`•-.,บาลาบู•-.,
0
170
++ป๋ากร++
0
171
zeer-zenny
0
172
ขuมหวาu
0
173
.____.
0
174
TSM-Mania•
0
175
พ่อค้าอาภัพ
0
176
ข้าวเหนียว
0
177
loWizArDol
0
178
Energy
0
179
แล้วนายจะร้องกุ๊กๆ
0
180
Sky`W4|ker,.*
0
181
DKman
0
182
กำลังเล่นนะ
0
183
Ops!!
0
184
ต.ตู่
0
185
ASSHOLY
0
186
Panr
0
187
-:-•NewType•-:-
0
188
ยังโอย
0
ลำดับ
ชื่อตัวละคร
แต้ม
1
Maya`
5042
2
ooPLAYOFFoo
5026
3
`•-.,บาลาบู•-.,
3331
4
.จิ๋ม
2978
5
-:-!|NewType|!-:-
2211
6
ขอซอยแหน่
1801
7
คuใจบๅป
1751
8
{Ls}เจี๊ยวหวาน
1594
9
-Chalaluu-
1562
10
nnnnnnnnnn
1503
11
~`แอปเปิ้ล-สีแดง
1359
12
เยสเข้`
1276
13
ข้าวเหนียว
1229
14
l3al3y
1170
15
นาEIIUJค์สาEควัu
1097
16
มันแรงโทดทีนะ`
1045
17
พาเดินดำเนินรัก
1034
18
Exll
1033
19
ลูกศิษย์หลวงปู่เค็ม
1031
20
Dominant
1024
21
UnLike
996
22
นางเเบิร์ด
873
23
Magical
843
24
YuGo
779
25
loWizArDol
710
26
lEiiOs
687
27
TSM-Mania•
591
28
`a|oHa~*
563
29
—`•ย่าจ๋าน•
504
30
MJHL88
484
31
SNBarm
477
32
DieHeal2t
450
33
Vuมปุeฝ้าe
435
34
>
417
35
ไม่สนิท!!!อย่าทำเสี่ยว
413
36
boatnagoya
393
37
JeTSaBoHo
383
38
ต.ตู่
372
39
อย่าแกล้งน้อง
338
40
Miul2a
325
41
---..---
324
42
Freya
321
43
ASSHOLY
299
44
-Msleep-
297
45
กินไม่หยุด
282
46
promaiza
270
47
เขีEuไข
236
48
Sky`W4|ker,.*
232
49
KanaJo
231
50
แม่มดน้อยโดเรมี
229
51
Tn4z
229
52
VIXOL`
213
53
กาน่า
210
54
~NO~
199
55
ZIPPOC
198
56
สวัสดีผมชื่อเอ.*
195
57
Kanel
173
58
สงสัยถามน๊ะ
172
59
Nongice01
170
60
monster
169
61
ขuมหวาu
162
62
ประยุดไงจะใครล่ะ
154
63
ƒ“�พรานอ๊อด”•–—˜™š—
109
64
Warlock
103
65
HUY:003
102
66
AssBeen
101
67
aMGolFz
100
68
Ze•ko~m
99
69
Iจ้าชาEกบIคโร๋ะ๙๘๙๘๙๘๙๙
93
70
4545
90
71
M.V.P
85
72
wIZARD
83
73
ข้องนะ
80
74
Cricket
80
75
33ZooM33
77
76
.จู๋
73
77
BlUEHawa!!
72
78
oymp
69
79
promai2499
67
80
Vellfire.
66
81
-:-Easy-:-
66
82
<๑UK๑•->
62
83
CD1080
60
84
-:-•NewType•-:-
52
85
“•I2emOve—+
51
86
MICKEYz
50
87
.____.
48
88
ยังโอย
47
89
**-**
44
90
สุกี้
43
91
dave
40
92
l3al3y-l3a
40
93
-Mystogan-
39
94
OK28
38
95
ห่าจิก
37
96
OMG-MaGodD
36
97
Kevin`
34
98
DakHia
33
99
++ป๋ากร++
33
100
FlutTeR`
28
101
อย่าทามนู๋นะนะ
26
102
ZinX
23
103
HJY:001
21
104
ZzbankzZ
20
105
POpo
18
106
Panr
18
107
-‘๏’-หaOน-‘๏’-
17
108
<>
14
109
๐Sam|`
13
110
oCREAMMYo
11
111
•Nomc•
11
112
๐ไร้พ่าย๐
8
113
พ่อค้าอาภัพ
8
114
Ops!!
8
115
—`•ปู่จ๋าน•
7
116
chapper
7
117
SobankoS
7
118
~K~N~
6
119
Clash
6
120
zeer-zenny
6
121
Iคโร๋ะ๘๙๘นักล่าซาตาล๘๙
5
122
loPROol
5
123
mamamama
4
124
หวานเย็น
4
125
แล้วนายจะร้องกุ๊กๆ
4
126
DKman
4
127
กำลังเล่นนะ
4
128
ในเกมมึงเก่งจัง555
2
129
เพชฌฆาตดาวโจร
1
130
98998
1
131
อุซป
1
132
OFF`WH!TE,.*
1
133
Energy
1
134
Assassin
0
135
เสือน้อยซอยขนหลุด
0
136
RAMZES666`
0
137
๐~ShiNoMaRu~๐
0
138
––‘Romance––
0
139
ทำนน
0
140
แหม่มๆจ้า
0
141
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
0
142
•!ยส�สด’—
0
143
`MidOri
0
144
~GALAXY~
0
145
lขียuไข
0
146
–“Scarlet•Witch”–
0
147
GoDLovez
0
148
BiXz
0
149
~๐~ShiNoMaRi~๐~
0
150
๐_ไปค่ะพี่สุชาติ--+
0
151
sjkuksee.
0
152
~*มืoสอoJ
0
153
Missiskiss`
0
154
เยสโด้`
0
155
Unlimited
0
156
Nicha
0
157
GoDLoverz
0
158
Magician.
0
159
SalamandeRzTH
0
160
10.00%
0
161
10-1ได้นะ
0
162
++Smilingly++
0
163
เจ็บจนพอ
0
164
NAIPOL
0
165
~~๐ShiNoMaRu๐~~
0
166
Angelo`
0
167
เด็กเวน
0
168
~๐๐ShiNoMaRu๐๐~
0
169
–žMr.Smile`Dental`
0
170
D!v!S!ON
0
171
jายๆๆๆสบายๆๆๆ
0
172
เสือม่อนแห่งลุ่มน้ำเมา
0
173
`๐โม๊ะหอมจัง๐
0
174
หัวทิ่มไปดิ`
0
175
I‘Phone•X’
0
176
-!นางตัวแสบ!-
0
177
•!ยส�!ข้๑๏’—
0
178
Medb`
0
179
~๐~ShiNoBi~๐~
0
180
*..Maya..*
0
181
ฆ่า`llต่บoส
0
182
llliiilllliiiiilllll
0
183
Emerson`
0
184
OFF`WH!TE.,*
0
185
Victoria|`v
0
186
เจ็บดิสัส`
0
187
/./-:-EasY-:-/./
0
188
•!ยส�!ข้๓๏’—
0